The Evergreens

Historie

Vocalgroup 'The Evergreens' is op 24 november 1984 opgericht na een reünie van oud-leden van het Meisjeskoor 'Rabenhaupt'. Dit koor was in de jaren 1955 - 1973 het enige meisjeskoor in de stad Groningen en stond onder leiding van de oprichter, Kes Bosma.
Er werd gestart met 24 leden, waarvan een aantal afkomstig uit het Rabenhauptkoor, weer onder leiding van Kes Bosma. Onder zijn leiding werd uitsluitend a-capella gezongen.
Wegens gezondheidsproblemen was Kes Bosma genoodzaakt zijn functie als dirigent neer te leggen. Tijdens het jubileumconcert in 2010 heeft hij het stokje overgedragen aan onze huidige dirigent Arnold Jonker die ons kennis laat maken met een breder reperoire. Naast a-capella liedjes, zingen we nu ook nummers met piano-begeleiding.

Het koor profileert zich door mee te doen met concerten en korenconcoursen. Daarnaast verzorgen we het hele jaar optredens in verzorgingshuizen. Rond kersttijd treden we op met een speciaal kerst-programma. Hiervoor passen we ons repertoire aan.

Vier Koren Concerten

In het jaar 2000 heeft het koor het voortouw genomen met de organisatie van een Vier Koren Concert onder de titel 'Groningen Zingt', waaraan de volgende koren hebben deelgenomen: het Amuzakoor, het Shantykoor 'De Hunzevaarders', Eelsk en de Vocalgroup 'The Evergreens'. Hierdoor wordt het ook kleine(re) koren mogelijk gemaakt zich aan een groot publiek te presenteren. Aangezien deze formule een succes bleek te zijn, werd in de daarop volgende jaren een dergelijk concert georganiseerd met wisselende koren.

Activiteiten

1989   Eerste lustrum in Het Tehuis, m.m.v. het Bedums Operettekoor.
1994   Tienjarig bestaan met de uitvoering van een medley uit de musical 'Les Miserables'.
1995   Gastoptreden in de Stadsschouwburg.
1999   Derde lustrum met een medley uit de musical 'Cats'.
Gastkoor Homomannenkoor 'Zangzaad'.
2000   Organisatie van het eerste Vier Koren Concert 'Groningen Zingt'.
2001   Vier Koren Concert met het gemengd koor 'Door Eendracht Sterk', Het Noorder Amusements koor en het Chr. Mannenkoortje Halleluja.
2002   Vier Koren Concert met Kon. Mannenkoor Gruno Groningen, Het Noord Nederlands Opera-en Operettekoor en Musical Believe.
2003   Vier Koren Concert met Het Gemengd Dameskoor, Het Karrekoor en Ratatouillein in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein in de stad Groningen, aangezien Het Tehuis niet meer tot onze beschikking stond.
2004   Medewerking aan de lustrumuitvoering van het Shantykoor 'De Hunzevaarders'.
Vierde lustrum met o.a. een medley uit de musical 'Hair'.
2005   Vier Koren Concert met Panta Rhei, Closeharmonykoor Bon Ton en Het Noord Nederlands Opera en Operettekoor. Het succesvolle concert vond plaats in een nieuwe locatie, nl. in 'De Oude Manege' aan de Noorddijkerweg (Lewenborg) voor een uitverkochte zaal (450 personen).
2006   Eerste CD 'Side by Side' van het koor gerealiseerd.
2007   Vier Koren Concert met Ratatouille, Close Harmonykoor Bon Ton en het Jasmijnkoor.
2008   Productie Kerst CD 'Kerstklanken'.
2010   Uitgifte van een jubileumboek t.g.v. het 25-jarig bestaan van het koor. Jubileumconcert op 20 november in Zaal Balk te Zuidhorn. De Toegangsprijs bedroeg € 10,00, waarvan 25% werd afgedragen aan de Stichting KIKA ter bestrijding van kanker bij kinderen. Opbrengst: € 500,00!!! Aan dit concert werd tevens medewerking verleend door het Shantykoor 'Allemanseindje' uit Zuidhorn. Kes Bosma nam met dit concert afscheid als dirigent van het koor, dat thans onder leiding van Arnold Jonker staat.
2011   Vier Koren Concert met De Volksstem, Shantykoor Oosterstörm en Amuzakoor. Dit concert werd overschaduwd door het plotselinge overlijden van de dirigent van Oosterstörm Arno Beerts
2013   Een uitverkocht Vier Koren Concert met MusicalAnders, Het Groninger Kinder- en Jeugdkoor en Zingen&Zo.
2015   Viering 30-jarig bestaan met een gezellige middag in Plaza Danza
2015   Medewerking verleend aan het Kerstconcert in de Der Aa-kerk georganiseerd door Oosterstörm met als speciale gast Wia Buze.
2015   Negende Vier Korenconcert met Gemengd Dameskoor, Shantykoor De Hunzevaarders en Vrouwenpopkoor Soulsisters in de Immanuelkerk in Groningen
2017   Tiende Vier Koren Concert met Gospelkoor Jizrahja, Kooriander en MusicalAnders in de Immanuelkerk.
2019   Viering 35 jarig bestaan met een gezellige middag met verschillende optredens van koorleden en koor in Buurtcentrum Oranjewijk aan de Prinsesseweg